Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ KURULUŞU

  Bölge Adliye Mahkemeleri, 2004 yılında çıkarılan 07/10/2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunla düzenlenmiştir. Bu Kanunun 25 inci maddesinde Bölge Adliye Mahkemelerinin, bölgelerin coğrafî durumları ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak belirlenen yerlerde, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı’nca kurulacağı düzenlenmiştir. Kurulan Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya bu mahkemelerin kaldırılmasına ise Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından karar verileceği belirtilmiştir. İlk olarak Bölge Adliye Mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 17/05/2007 tarihli ve 206 sayılı olumlu görüşü ve 18/05/2007 tarihli Bakanlık Olur’u ile Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya ve Samsun olmak üzere toplam dokuz yerde 77 si hukuk 109 u ceza olmak üzere toplam 186 daire olarak kurulmuştur. Daha sonra bu yerlere ilave olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 07/06/2011 tarih ve 187 sayılı olumlu görüşü ve 13/06/2011 tarihli Bakanlık Olur’u ile Antalya, Kayseri, Sakarya, Trabzon, Van, Gaziantep olmak üzere 6 ilde daha Bölge Adliye Mahkemesi kurularak sayı 15 e çıkarılmıştır.Bu kararla birlikte 153'ü Hukuk 177'si Ceza olmak üzere toplam daire sayısı 330'a ulaşmıştır.

   
  Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
  Adres

  Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. No:38 Ortahisar / TRABZON

  Telefon

  0462 224 33 52 (Pbx)

  0462 224 33 63 - 0462 224 33 93

  E-Posta

  trabzonbamcbsisaretadalet.gov.tr