Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Aşçı Alımı Sözlü Sınav Sonuçları
  29.09.2023

  T.C.
  TRABZON BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
  Adalet Komisyonu Başkanlığı 


  TRABZON BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI 

      Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2023 tarihli ilanı gereğince;
      Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına, 1 (bir) "Sözleşmeli Aşçı" kadrosu için sınav izni verilmiştir.

      19.06.2023 tarihinde yapılan "sözleşmeli aşçı sözlü sınavı"  neticesinde Komisyonumuzca oluşturulan nihai liste sonuçları aşağıda bulunan sorgulama ekranından ilan edilmiştir. 
      

       
      BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.29.09.2023

      Not: Sorgulama ekranının açılabilmesi için google chrome ile mozilla firefox uygulamaları kullanılmalıdır.

  BAŞARILI (ASİL) OLAN ADAYLARDAN;

  1. Öğrenim Belgesi (Diploma-Mezuniyet Belgesi) E-Devletten alınabilir
  2. 2022 Yılı KPSS Sonuç Belgesi
  3. Aşçılık belge fotokopisi ((Aslı-Fotokopisiyle Beraber))
  4. Son 3 ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet BİYOMETRİK vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)
  5. Mal bildirim formu 
  6. Eş çalışma beyanı 
  7. Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim 
  8. Sağlık beyanı 
  9. Adli ve arşiv sicil kaydı (Kadınlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı)
  10. Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (E-Devlet üzerinden alınabilir)
  11. Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.)

  İstenilen belgelerin 13.10.2023 günü mesai bitimine kadar Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim edilmesi veya 13.10.2023 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir. (Evraklarını Acil Posta ile gönderecek adayların Diploma ve Sertifika Asıllarını göndermeyip; Diplomalar için mezun oldukları yerden, sertifika içinse sertifikayı aldıkları yerden aslı gibidir yaptırarak, aslı gibidir yaptırdıkları belgeleri göndermeleri gerekmektedir.)

  “Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

  EKLER :

  Ek-1 : Mecburi Hizmet Bildirimi

  Ek-2 : Mal Beyanı

  Ek-3 : Eş Durum Dilekçesi

  Ek-4 : Sağlık Beyanı

  Ek-5 : Güvenlik ve Arşiv Araştırma Formu

   

   

   

   

   

   

   

  T.C KİMLİK NO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. No:38 Ortahisar / TRABZON

  Telefon

  0462 224 33 52 (Pbx)

  0462 224 33 63 - 0462 224 33 93

  E-Posta

  trabzonbamcbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu